Двудневен безплатен семинар "Качествен контрол в ХВП"

     В края на м.Май, ТАКТ 2007 организира двудневен семинар на тема „Качествен контрол в ХВП“ разделен на три сесии – „Международни стандарти и изисквания“, „Замърсители в хранителните продукти. Метал детекция. Рентгенова детекция.“ и „Легализирано тегло. Тегловен контрол. Мониторинг на ефективност“. Гостите, водещи производители на ядки, готови ястия и консервирани храни, се запонаха с международните стандарти засягащи контрола и качестовто на храните – НАССР, BRC, IFS и др. Особено внимание беше обърнато на изискванията на големите вериги супермаркети към техните доставчици и в часност – контрола на физическите замърсители в хранителните продукти.

  Компанията представи своята гама машини в областите тегловен контрол, метал детекция и рентгенова детекция. Голямата новост бяха последното поколение динамична контролираща везна Ishida, серия G, работеща с до 400 претегляния в минута с много висока точност и надеждност, както и рентгенова система за инспекция клас G2 с иновативна технология на детекция. Машината използва филтърна технология за изграждане на рентгеново изображение и най-високо, недостигнато до сега ниво, софтуер.

    В третата част на семинарния ден се презентираха изискванията към теглото на продуктите спрямо Наредбата за предварително опаковани продукти в допълнение към Софтуера за мониторинг на ефективност (IDCS), разработен от Ishida. Системата е предназначена да извлича информация от контролиращите везни, да я обработва и да прави корекции в работата на системата. Уеб-базирания интерфейс предлага различни графики и диаграми в реално време, достъпни от всяка точка и всяко устройство (смартфон, преносим компютър, таблет и др.), обобщавайки различна по вид информация, спрямо изискванията на потребителя: ефективност, време на работа, причини на спиране на машините и други.

    Всяка от сесиите беше последвана от демонтрация на съответното ободурване на място с продукт на клиента, за онагледяване характеристиките на машините и работата с тях.