"Седмица на отворени врати" 2012

В периода 28.05-01.06 т.г. в гр.Пловдив фирма ТАКТ 2007 проведе своята "Седмица на отворени врати" 2012. В рамките на събитието бяха представени напълно автоматизирани линии за дозиране, опаковане и качествен контрол на продукти. Акцентът беше поставен върху системите за тегловно дозиране и качествен контрол на японската компания Ishida, на която фирмата-организатор е представител за България. Редом с тях бяха представени термоформовъчна машина, опаковъчна машина, дистрибуционна система, както и съпътстващо оборудване.

"Голям интерес предизвикаха прецизните многоглави тегловни дозатори за сухи и мокри приложения, както и системи за детекция на метал и други нехранителни замърсители". 

С високата си производителност и широко приложение те привлякоха вниманието на редица производители от хранително-вкусовата промишленост.

Събитието посетиха фирми, специализирани в производството на ядки и сушени плодове, свежи храни и месопреработка, както и производители от консервната промишленост.

"Все повече фирми в България се ориентират към автоматизиране на производството, като по този начин повишават производителността и качеството на продукцията си. Най-висок ръст отчитаме в търсенето на системи за дозиране и качествен контрол. Радваме се, че толкова много хора бяха заинтересовани да посетят нашата Седмица на отворени врати и да се информират за новите технологии в автматизацията на производството, опаковане и контрол в хранително-вксовата промишленост".