Сервиз

Стремим се да поддържаме тясни връзки с клиента от началото на проекта, до реализирането му. В резултат на това ние осигуряваме, бърза и ефективна поддръжката и ремонт, извършвани от добре обучен екип от инженери с дългодишен опит и широки познания. Всеки наш клиент може да управлява разходите си, чрез сключване на някой от сервизните договори, които предлагаме.