Мониторинг на ефективностСъздадена през 1893г., японската фирма Ishida изобретява първия в света многоглав тегловен дозатор. За периода 1985-210г. открива свои офиси и фабрики в Корея, Бразилия, Великобритания, Канада, САЩ, Малайзия, Тайланд, Индия и Виетнам. С годишен оборот от над 75 млрд. йени и над 3 000 служителя, Ishida заема едно от първите места по продажби на дозиращи машини и оборудване за качествен контрол.

Въз основа на опитa и огромната инсталирана база Ishida  разработва Интегрирана система за данни ( IDCS ), проектирана да записва , обработва и анализира вашата производствена линия , като помага да се увеличи производителността си и да се намалят загубите , като в крайна сметка спестява пари на производството.

IDCS събира данни от всеки пакет, който е преминал през вашите контролни теглилки Ishida и интегрирани метални детектори , генерира  впечатляващи графики и доклади с широк спектър от употреба.

Информацията дава възможност да се намали загубата и времето за престой и увеличава ефективността (включително ефективността на цялото оборудване) , бързо да изплащане на системата и прави истински и траен принос към производителността и ефективността на линията .

Представете си ефекта от информирането на персонала в реално време, чрез монитор показващ нивата на ефективност за загубите от ниската такава, както и мотивационният ефект, когато монитора показва отличното изпълнение на плана. Тази система помага да се идентифицират бързо проблемите в производството и да се направят информирани мениджърски решения за решаването им.

 

• Данни от всеки един пакет

• Мониторинг на оператора, смяната , линията или пълната производителност фабрика

• Може да се свързва от 1 до 100 контролиращи везни

• Осигурява напълно приспособими доклади

• Позволява експорт на данни към Microsoft ® Excel

• Разполага с резервно съоръжение за памет, за да се гарантира целостта на данните

• Отчети в съответствие със законодателството за гарантиране на нето тегло