Метал детектори, метал детектор, метал, наличие на метал в храните, отстраняване на продукти съдържащи метал, попадане на метал в опаковката, замърсяване с метал, засичане на метал, металдетектор, замърсители, детекция, замърсител

Автоматизирани контролни технологии, цялостни решения в областта на дозирането, опаковането и качествения контрол

Продукти
ДОЗИРАНЕ
ОПАКОВАНЕ
КОНТРОЛ
КАШОНИРАНЕ
Индустрии

Метал детектори

 

Метал детектори

CEIA, водещ производител на индустриални метал детектори, предлага пълна гама от решения за инспектиране на хранителни продукти, както опаковани така и неопаковани. Това оборудване засича всички магнитни и немагнитни метални замърсители попаднали в продукта. Имат няколко нива на чувствителност, устойчиви са на смущения и са проектирани съгласно най-стриктните изисквания за контрол на качеството.

Изтегли
брошура

 

 

Метал детектори за свободно падащи продукти

Тези модели са проектирани за инспектиране на прахообразни, гранулати и други насипни продукти, транспортирани чрез свободно падане през тръба. Цифровият анализ на сигнал предоставен от антена DSP, позволява достигане на мнго високи нива на чувствителност, устойчивост на смущения и оперативна стабилност. Много високата скорост на засичане на THS/G позволява бързо отстраняване на замърсените продукти.

Изтегли
брошура

 

 

Метал детектори за течни и вискозни продукти

Тези метал детектори са компактни интегрирани ситеми предназначени за откриване и премахване на замърсени с метал продукти, транспортирани по тръбопровод, както и продукти с висок вискозитет. Обработването на цифровият сигнал получен от антената на детектора, позволява достигане на висока степен на чувствителност  при засичане на метал. След като засече метал, количеството продукт бива отхвърлено.

Изтегли
брошура

 

Copyright © www.tact-bg.com
All Rights Reserved. 2012